Dit is de privacy statement van Skylark Productions gevestigd aan de DeHare 22 te Oldemarkt. Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

De persoonsgegevens die wij verwerken

De persoonsgegevens die wij opslaan worden uiterst zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De reden dat wij jouw gegevens opslaan is om dat je gebruik maakt van onze diensten en/of onze website of omdat je de gegevens zelf aan ons hebt verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Bedrijfsnaam
Adresgegevens bedrijf
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch

Gevoelige persoonsgegevens

Het is niet onze intentie om, zonder toestemming van ouders of voogd, gegevens op te slaan van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen de leeftijd echter niet controleren en raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er zonder toestemming gegevens worden verzameld. Mocht het vermoeden of de overtuiging bestaan dat wij zonder toestemming dergelijke gegevens hebben opgeslagen, neem dan contact met ons op via info@skylark.nl zodat wij deze gegevens direct kunnen verwijderen.

Waarom wij persoonsgegevens opslaan?

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Ten behoeve van onze administratie.
Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn. Bijvoorbeeld gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
Om contact met bedrijven op te kunnen nemen als dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren en/of onze producten te kunnen leveren.
Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en/of producten.
Om goederen en/of diensten aan jou te kunnen leveren.
Voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of andere marketinguitingen zoals bijvoorbeeld Facebook advertenties.
Om onze website te verbeteren en onze diensten en producten beter aan te kunnen laten sluiten op uw voorkeuren, analyseren wij uw gedrag op onze website. Dit gebeurt volledig anoniem.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan nodig is om de doelen te realiseren waarvoor we uw gegevens hebben opgeslagen.

Uw persoonsgegevens die wij nodig hebben voor onze administratie of om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, worden niet langer opgeslagen dan de wet ons voorschrijft en voor ons strikt noodzakelijk is.

Delen van persoonsgegevens met derden

De persoonsgegevens die wij van u opslaan worden nooit aan derden verkocht. Wij verstrekken uw persoonsgegevens uitsluitend als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die in opdracht van ons uw persoonsgegevens verwerken wordt een ‘verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Dit om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk en goed beveiligd zijn.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone.

Functionele cookies

Wij gebruiken cookies met een technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website te optimaliseren.

Analytische en tracking cookies

Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u geïnformeerd over het gebruik van deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen hiervan.

Op onze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Google Analytics
functie: Google Analytics verzamelt informatie waardoor wij inzicht krijgen in hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie gebruiken we uiteindelijk om onze website te verbeteren.
bewaartermijn: 2 jaar

Cookies beheren

U kunt onze cookies verwijderen door op de volgende link te drukken:

Skylark cookie instellingen

U kunt zich tevens afmelden voor het gebruik van cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerste is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Skylark Productions en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@skylark.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Skylark Productions neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *